จำนวน  1 เต้า      ราคา  1500  บาท

ไม่รวมค่าจัดส่ง 200 บาท